Taisyklės

Pirkimo-pardavimo taisyklės


1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu „4k-9.com“ internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

1.3. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę:

1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.3.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.3.3. juridiniai asmenys;

1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.4. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su aprašytomis prekių pirkimo taisyklėmis ir pagal 1. 3. punktą turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. „4k-9.com“ turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos nurodė Pirkėjas, kai tai būtina užsakymo vykdymui. „4k-9.com“ gali naudoti Pirkėjo asmens duomenis reklamos ir informacijos pateikimo Pirkėjui tikslais tik šiam sutikus.

2.2. Pirkėjas gali uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą rinkodaros tikslais (naujienų, akcijų siuntimo el.paštu arba mobiliuoju telefonu) apie tai informuodamas „4k-9.com“ el. pašto adresu info@4k-9.com išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš Pirkimo - pardavimo sutarties, įvykdymui arba Užsakymo įvykdymui.

2.3. Užsisakant prekes internetinėje parduotuvėje 4k-9.com, pirkėjas privalo pateikti registracijos metu prašomus duomenis.

2.4. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų registracijos metu pateikimą.

2.5. Pateikdamas užsakymą pirkėjas sutinka kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymų kontrolės ir veiklos analizės tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu arba telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.6. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims išskyrus atvejus LR teisės aktų numatyta tvarka.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį, prekių užsakymo formoje paspaudžia mygtuką „Apmokėti“.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes „4k-9.com“ internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo - pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu (elektroniniu paštu, nurodydamas pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) pranešdamas Pardavėjui per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos.

4.3. Šia teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo apgadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

5. Pirkėjo pareigos

5.1. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir sumokėti prekių bei jų pristatymo (jei tokia yra) kainą.

5.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5.3. Pirkėjas, naudodamasis „4k-9.com“ internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui, saugumui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti ar nutraukti Pirkėjui galimybę naudotis elektronine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.2. Esant ypatingoms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visiškai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

6.4. „4k-9.com“ turi teisę nesudaryti Pirkimo - pardavimo sutarties su konkrečiu Pirkėju, kuris atsisakė Pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžino prekes 2 ir daugiau kartų per paskutinius 12 mėnesių.

6.5. „4k-9.com“ turi teisę anuliuoti sudarytą Pirkimo - pardavimo sutartį, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris, remiantis šiomis Taisyklėmis, neturėjo teisės jos sudaryti.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu, šių Taisyklių numatytomis sąlygomis ir pristatymo terminais.

7.2. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti analogišką prekę, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus (jei už prekę buvo apmokėta) per 14 darbo dienų.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka

8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais. „4k-9.com“ pasilieka teisę keisti prekių kainas pasikeitus mokesčių dydžiams.

8.3. Pirkėjas atsiskaito už prekes grynaisiais pinigais pristatymo/atsiėmimo metu, elektronine bankininkyste, bankiniu pavedimu į Inesos Valinčiūtės-Kunčienės banko sąskaitą, kurią gaunate užsakymo metu.

9. Prekių pristatymas

9.1. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas, taip pat prekes galima atsiimti gyvai iš anksto suderintu laiku. Prekės taip pat gali būti pristatytos Omniva arba LP Express paštomatais.

9.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui pristatomos per 2-14 darbo dienas (priklausomai nuo pasirinkto pristatymo būdo). Šie terminai netaikomi tuo atveju, jei Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių arba prekė gaminama, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą ar gaminimą. Pirkėjas sutinka, jog išskirtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių.

9.5. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai. Jei jis pats prekių priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

9.6. Pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba įgaliotu jo atstovu patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje - faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.

9.7. Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis šiomis Taisyklėmis, anuliuoja pirkimo – pardavimo sutartį, jis įsipareigoja apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų.

10. Prekių grąžinimas ir keitimas

10.1. Pagal Civilinio kodekso CK 6.22810 vartotojas turi teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti internetu sudarytos sutarties (išskyrus šio straipsnio 2 d. numatytas išimtis). Pagal pirkėjo individualų užsakymą pagamintos prekės negrąžinamos.

10.2. Prekių grąžinimo ir keitimo numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 4.2.Taisyklių punkte numatyta tvarka.

10.3. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nenaudota, prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, nesuplėšyta pakuotė ir kt.). Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

10.4. Prekes, kurias nori grąžinti Pirkėjas gali atsiųsti pasinaudodamas kurjerio paslaugomis. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 4.2. punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.

10.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiose taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

10.6. Pardavėjas neatsako, jei parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

11. Prekių kokybės garantija

Pardavėjas pagal įstatymą garantuoja El. parduotuvėje parduodamų prekių kokybę.

Garantija negalioja, jeigu prekė sugadinama paties Pirkėjo (netinkamai naudojant, netinkamai prižiūrint, pažeidus laikymo ar naudojimo sąlygas ir pan.), taip pat, kai prekė natūraliai nusidėvi.

Išaiškėjus prekės kokybės trūkumui, už kurį atsako Pardavėjas, kreipkitės į pardavėją el. paštu info@4k-9.com arba privačia žinute 4k9 Facebook arba Instagram paskyroje. Esant galimybei, pridėkite prekės nuotraukas, iš kurių matytųsi prekės brokas.

Jūsų kreipimąsi mes išnagrinėsime ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų ir su Jumis susisieksime. Mes pasiliekame teisę paprašyti pateikti prekę mums, kad galėtume išsamiai įvertinti trūkumo pobūdį ir jo atsiradimo priežastis.

Jeigu prekės kokybės trūkumas pasitvirtins, mes prekę pataisysime, pakeisime, sumažinsime kainą arba grąžinsime Jums pinigus (išskyrus, kai trūkumas mažareikšmis), priklausomai nuo Jūsų pasirinkto teisių gynimo būdo ir laikydamiesi galiojančių įstatymų.

12. Pretenzijos ir ginčų sprendimai

Jeigu Jūs manote, kad Jūsų, kaip pirkėjo, teisės yra pažeistos, Jūs turite teisę, ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo to, kai sužinojote apie tokį pažeidimą, raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo pretenzijas ar reikalavimus. Reikalavimus ir pretenzijas priimame el. paštu info@4k-9.com.

Gavę Jūsų pretenziją ar reikalavimą, mes jį nemokamai išnagrinėsime ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų ir pateiksime Jums išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais.

Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pardavėjo atsakymas Jūsų netenkina arba Pardavėjas atsakymo nepateikia, Jūs turite teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka nagrinėjančią instituciją – Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt arba užpildant elektroninę prašymo formą EGS platformoje: http://ec.europa.eu/odr/ ) arba į teismą.

13. Atsakomybė

13.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

13.2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

13.3. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

14. Apsikeitimas informacija

14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės nurodytais adresais.

14. Baigiamosios nuostatos

14.1. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

14.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.